Mgr. Radek Fišar – Advokát
 
 

Vymáhání pohledávek


Svým klientům nabízím služby správy a právního vymáhání jejich pohledávek, ať už pohledávek z podnikatelské činnosti či pohledávek vzniklých jiným způsobem než z podnikání. Mým cílem je vždy uspokojení klientovy pohledávky v plné výši a v rozumném termínu. Ačkoli se většina pohledávek dá řešit soudní cestou, preferuji především k časové náročnosti a nákladnosti tohoto postupu mimosoudní řešení, které dosáhne vymožení klientovy pohledávky. V této souvislosti tak připravuji a realizuji veškeré možné zajištění klientových pohledávek, jako např. zástavní práva, přistoupení dalších dlužníků popř. ve spolupráci s notářem uzavření dohody o uznání a vykonatelnosti závazku dlužníka nebo sjednání vhodného splátkového kalendáře, pokud je to v zájmu klienta. Své klienty současně zastupuji jak při soudním či rozhodčím vymáhání jejich pohledávek v nalézacím řízení, tak i při exekučním řízení nebo insolvenčním řízení.