Mgr. Radek Fišar – Advokát
 
 

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytuji veškeré právní služby obchodním společnostem týkající se jejich vnitřního fungování od založení přes zvýšení či snížení základního kapitálu, změny právní formy či pouhé změny zakladatelského dokumentu do případného zrušení společnosti a její likvidace. Současně také poskytuji komplexní právní agendu vyplývající z podnikatelské činnosti obchodních společností a podnikajících fyzických osob. Jedná se zejména o následující právní služby :


     • zakládání obchodních společností

     • kompletní agenda obchodního rejstříku

     • změny zakladatelského dokumentu, změny v orgánech společnosti a věci související

     • zvyšování a snižování základního kapitálu, změna právní formy apod.

     • zrušení obchodní společnosti a její likvidace

     • personální oblast v obchodních společnostech, vnitřní směrnice, pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti a další

     • příprava všech typů obchodních smluv

     • zajištění obchodních závazků

     • náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení

     • správa a vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti

     • řešení právních sporů vyplývajících z podnikatelské činnosti