Mgr. Radek Fišar – Advokát
 
 

Občanské právo


Ve velmi rozsáhlé oblasti občanského práva poskytuji právní služby ve všech věcech, z nichž na příklad lze uvést následující :

     • vlastnické právo, spoluvlastnictví, nabývání vlastnického práva, vypořádání spoluvlastnictví

     • společné jmění manželů, vypořádání společného jmění manželů a související problematika

     • veškeré typy smluvních vztahů např. smlouvy kupní a darovací, smlouvy o dílo, smlouvy o půjčce vč. zajištění, nájemní smlouvy

     • zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva

     • sousedské vztahy

     • náhrada škody a bezdůvodné obohacení

     • vymáhání pohledávek

     • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů a zastupování v těchto věcech před soudy a jinými orgány