Mgr. Radek Fišar – Advokát
 
 

Nemovitosti


V oblasti práva k nemovitostem Vám zajistím kompletní právní servis ohledně všech možných požadavků týkajících se nakládání s nemovitostmi a případných sporů ohledně nemovitostí, jakož i veškeré zastupování před katastrálními úřady a soudy. Při poskytování právních služeb v této oblasti spolupracuji taktéž s odborníky v oboru geodézie, což klienti ocení zejména při dělení nemovitostí nebo při zjišťování skutečného stavu a umístění jejich nemovitostí. Poskytnutí služby úschovy kupní ceny při převodech nemovitostí a ověření pravosti podpisů na listinách je samozřejmostí. Pro inspiraci o poskytovaných službách uvádím následující :

     • převody nemovitostí a spoluvlastnických podílů na nemovitostech vč. případné úschovy kupní ceny

     • smlouvy o smlouvě budoucí kupní

     • vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, dělení pozemků, vydržení vlastnického práva

     • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupních práv

     • řešení nároků při neplatnosti či odstoupení od kupních smluv na nemovitosti

     • nájemní a podnájemní vztahy k bytům, prostorům určeným k podnikání a jiným nemovitostem

     • tvorba a zpracování smluv o převodu vlastnictví k jednotkám, prohlášení vlastníka

     • založení společenství vlastníků jednotek a věci související

     • řešení sporů vyplývajících z problematiky práv k nemovitostem