Mgr. Radek Fišar – Advokát
 
 

Ceník


Ceny právních služeb představují smluvní, příp. mimosmluvní odměnu a náhradu hotových výdajů. Odměna je především smluvní a odvíjí se od složitosti a časové náročnosti případu. Při takto dohodnuté odměně se snažím maximálně přizpůsobit možnostem a potřebám klienta. Smluvní odměna může být dohodnuta zejména následovně:

     • časová odměna podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby

     • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na složitost a vynaložený čas poskytované právní služby

     • paušální odměna za opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet provedených úkonů právní služby

Mimosmluvní odměna právních služeb se pak řídí vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Hotové výdaje jsou především soudní či správní poplatky, které za klienta při poskytování právních služeb zaplatím, dále cestovní výdaje, náklady na vypracování znaleckých posudků nebo překladů, vyhotovení opisů a fotokopií apod.

V případě Vašeho zájmu můžete využít e-mail: fisar@akfisar.cz k zaslámí stručného popisu Vašeho požadavku na právní službu a zanechat svůj kontaktní e-mail. Obratem Vám bude zaslán odhadovaný rozsah práce a cenová kalkulace.