Mgr. Radek Fišar – Advokát
 
 

Mgr. Radek Fišar – Advokát

Dovolte, abych se Vám představil. Jsem advokát poskytující komplexní právní služby v široké oblasti práva, a to jak obchodním společnostem a podnikajícím fyzickým osobám ve věcech vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti, tak i občanům při běžném všedním životě. Při poskytování právních služeb kladu největší důraz především na efektivnost a kvalitu poskytovaných právních služeb s cílem dosáhnout v zájmu klienta co nejlepšího výsledku.

Právní služby jsou poskytovány formou poradenství a právních konzultací, sepisování právních listin, zpracování právních rozborů, právních stanovisek, zastupování před soudy a jinými státními orgány a institucemi. Při své činnosti spolupracuji s daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky a soudními exekutory. Současně spolupracuji také s jinými advokátními kancelářemi, a to zejména při řešení rozsáhlejších případů.

Sídlo mé advokátní kanceláře naleznete v centru Litoměřic na adrese Michalská 39/4.
Advokát je zapsaný v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 13125